Cấu hình NoxPlayer để sử dụng Auto


Nox Setting

Cài đặt nâng cao

Chiều rộng:  1067      Chiều cao: 600      DPI: 240

Graphic render mode: Chọn OpenGL hoặc DirectX tùy máy (lưu ý: có một số máy chỉ chạy 1 trong 2)

Lưu các thiết lập và khởi động lại Nox

⚠️ Lưu ý dưới đây dành riêng cho các game  Tru Tiên

NoxPlayer phiên bản được hỗ trợ: 6.1.0.1  đến 6.2.2.0 (lưu ý phiên bản nox 6.2.3 trở lên chưa chạy được các game trên❗)

Link tải Nox 6.1.0.1

Link tải Nox 6.2.2.0

Android phiên bản tốt nhất: 4.4.2

This post is deleted!

chua co auto cho VNG ha ad