Đề nghị cập nhật Auto cho phiên bản NOX 6.2.3.1

Sao giờ này vẫn chưa cập nhật cho bản Nox 6.2.3.1 vậy AD ?

sắp có rồi nhé bạn, nox mới và cả các giả lập khác cũng được hỗ trợ