không tự đánh auto đại đường

mình sài auto đại đường nhưng nhiệm vụ chính tuyến bị lỗi nhân vật không tự đánh quái có cách fix không a

@halamvt2009